Névadó Történet Osztályok Tanárok Tudnivalók Galériák Videók Hivatkozások Alapítvány Szabályzatok Szervezeti és Működési Szabályzat Pedagógiai Program Házirend Kapcsolat
 
 
 
 

Kedves Szülők, Kedves Adományozóink, Támogatóink!

Adószámunk: 19663021-1-42

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy az Iskolánk tevékenységét, taneszköz szükségletének kiegészítését, pótlását, diákjai tanulását támogató Összefogva az iskoláért Alapítványunk 2006. június 12-tol közhasznúsági fokozatot kapott a Fővárosi Bíróság 350. számán az alábbi közhasznú tevékenységekre:

A közhasznú alapítvány célja, tevékenysége:

 • az iskola tornaterem bővítésének támogatása, valamint az oktató-, nevelő munka feltételeinek javításához történő hozzájárulás
 • közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő - a szervezet létesítő okiratában szereplő - cél szerinti tevékenységek:
  1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
  2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  3. kulturális tevékenység
  4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet
  5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
  6. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

 • Tanulók jutalmazása.
 • Hátrányos helyzetű tanulók támogatása.

Alapítványunk immár 16 éves történetében így egy új korszak nyílik:

Kedves régi és új Támogatóinkat a közhasznúságba vétel dátumától úgy nevezett "Közcélú adományra vonatkozó igazolás" illeti meg, melyet Alapítványunk az Önök által az adóévben befizetett adomány összegéről állít ki. Az alapítványi adományigazolás alapján Önök magánszemélyként/egyéni vállalkozóként személyi jövedelemadó kedvezményt vehetnek igénybe a Személyi jövedelemadó törvényben meghatározott mértékben és feltételek teljesülése mellett (SZJA Tv. 41. és 44.§-ban).

Ha Önök vállalkozásként kívánják az Alapítványunk közhasznú tevékenységét támogatni, akkor az igazolás alapján az adózás előtti eredményüket csökkenthetik a befizetett összeggel a Társasági és osztalékadóról szóló törvényben meghatározott módon és mértékben (TAO Tv. 7. § (1) z) pontja és (5) (6) (7) bekezdései; 8. § (1) s) pontja alapján).

Ehhez azonban fontos, hogy az adomány befizetésekor, átutalásakor(bankszámlaszámunk: OTP Bank, 11710002-20009403 Önök megadják adóazonosító jelüket (magánszemély, egyéni vállalkozó), vagy adószámukat (vállalkozás), nevüket, lakóhelyüket, cégük megnevezését, székhelyét, telephelyét, illetve hogy az Alapítvány mely közhasznú tevékenységét kívánják támogatni!

Egyúttal már most szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy lehetőségük van minden adóév végén az úgy nevezett ADÓ 1 %-ról rendelkezni, melynek során az Önöktől az év során már levont személyi jövedelemadóból 1%-ot az Állam visszaad az Önök által kedvezményezettként megjelölt Alapítványnak. Ez Önöknek nem kerül semmibe!

Előre is köszönjük, ha e felajánlás során Az összefogva az iskoláért Alapítványunkat jelölik meg (adószámunk: 19663021-1-42)

Köszönöm, hogy alapítványi tevékenységünk céljai Önökkel közös célok lehetnek!

Üdvözlettel:

Halász Gusztáv
az Alapítvány Kuratóriumának elnöke

e-Ellenörző


Alapítvány

Felajánlás

Adószám: 19663021-1-42Különös közzétételi lista

Különös közzétételi listaDokumentumok

LetöltésKapcsolat, elérhetőség

Kada Mihály Általános Iskola
1103. Budapest Kada utca 27-29.
Tel.: 262-0177